Search This Blog

Monday, June 10, 2013

Береш од Македонија и облечените македонски војници

Според Теагенес, антички автор роден на недефинирано место на историската скала, спомнат од Стефан Византиски , кобожем 6 век од нашава ера на скалата, кобожем  напишал географски атлас на светот по азбучен ред наречен ПЕРИ ПОЛИОН или на латински ДЕ УРБИБУС односно ЗА ГРАДОВИТЕ, исто така познат само преку делото ЗА АДМИНИСТРАЦИЈАТА НА ИМПЕРИЈАТА на Константин Порфирогенет, кобожем 10 век на историската скала, прв пат напечатен од Алдус Мануциус во 16 век (1502 г), овој Береш од Македонија да ти бил син на Македнос и татко на две ќерки, Миза и Берија и син Олганос. Според оваа Миза бил именуван град от во античката Македонија каде Аристотел го подучувал Александар. Селото Миза  се наоѓало кобожем покрај денешниот грчки град Науса , денес претежно населен со антички Власи.

Антички театар во Миза(Науса)

Македонски гроб со двоспратна фасада.Во горниот дел многу крстови.

Меркур,Хермес,втор од лево го води македонскиот војник во долниот свет

Македонскиот војник оди на „страшен суд„

Наводно сцената на одење на „страшен суд„ е според приказната раскажана од Платон,во неговиот дијалог „Горгиас„ (Ѓорѓија) ,дека душите треба на суд да одат голи а не обечени,за судиите да не бидат излажани од нивниот убав изглед(инаку по „судот„ едните души оделе на убав остров а другите во Тартар те антички пекол).Имајќи предвид дека ренесансните сликари навистина ги сликале и судиите и судените угол голи,значи дека Платон сеуште не бил роден кога се сликани овие гробови инаку Аристотел би бил многу глуп ученик.Или обратно-Платон бил многу „ренесанен„.

Облечен судија 2


Кај Микеланџело,на пример,сите се голи како што е ред

Според втората сестра Берија бил именуван грчкиот град Верија или Бер.Според синот Олганос нема ни село ни град.Единствен остаток од неговото постоење е потпишана римска биста кобожем од 2 век од нашава ера.


Олганос ,плукнат Александар.не можеле да се решат па едно време бистава ја викале „Олганос-Александар„Олга ,Олег ,Хелга значи „свет„,света„ или „холи„.Етимолошки поверојатно од хебрејското „ал,ел,ил„,-бог а не од некаков „прото-германски„ јазик.