Search This Blog

Friday, November 30, 2012

Двојници

C. Julius Caesar,February 44 BC  


Durante degli Alighieri,  c. 1265–1321  
Значи факт е дека постојат тони „антички „ монети.Погледнете го ова погоре и кажете дали нормален човек не би се посомневал во нивната„автентичност„.


No comments:

Post a Comment