Search This Blog

Monday, January 21, 2013

РИМЈАНИ = СЛАВЈАНИ


и повеќе нема да се викаш Аврам (Висок Татко), туку името ќе ти биде Авраам (Татко на Множество), зашто те поставувам за татко на многу народи. 
 6 Ќе те направам многу плоден; ќе произведам народи од тебе и цареви ќе произлезат од тебе.
  7 Го склучив Својот Завет меѓу Мене и тебе и твоето потомство, после тебе - Свој вечен Завет за векови: Јас ќе ви бидам Бог тебе и на твоето потомство, после тебе.
  8 Ви ја давам, тебе и на твоето потомство после тебе, земјата, во која престојуваш како придојденец, целата Ханаанска Земја, во вечна сопственост, а Јас ќе им бидам Бог.”
  9 Уште Бог му рече на Авраама: „А ти чувај го Мојот Завет - ти и твоето потомство по тебе низ сите родови.
10 А ова е Мојот Завет, со тебе и со твоето потомство после тебе, што треба да го чувате: секое машко меѓу вас нека биде обрезано.
11 Обрезувајте се и тоа нека е знак на Заветот меѓу Мене и вас.
12 Секое машко среде вас, низ вашите поколенија, кога ќе наполни осум дена, нека биде обрезано, како она што е родено во вашиот дом, така и она што е купено со сребро од некој странец, кој не е од вашата крв.
13 Да, и родениот во твојот дом и купениот со сребро треба да биде обрезан! Така Мојот Завет на вашите тела ќе остане вечен Завет.
14 Машкото што не ќе биде обрезано, нека биде истребено од својот род: зашто го нарушило Мојот Завет.”
15 После Бог му рече на Авраама: „На твојата жена Сара не и е повеќе името Сара: името ќе и биде Сбра.
16 Ќе ја благословам неа и ќе ти дадам син од неа; ќе излеам благослов врз неа и ќе стане мајка на многу народи; цареви на народи ќе произлезат од неа.”
17 Авраам падна ничкум и се насмеа и рече во себеси: „Зар може да му се роди дете на оној, кој има сто години? Зар Сбра ќе раѓа во деведесеттата година?”
18 Авраам му рече на Бога: „Нека поживее Исмаил пред Тебе!”
19 А Бог рече: „Сепак твојата жена Сбра ќе ти роди син; дај му име Исак. Својот Завет ќе го склучам со него; вечен Завет со него и со неговото потомство после него.


АБ - РМ  ТАТКО -СЛАВЕН

Не толку „висок„(на пример над метро и осумдесет), колку„славен„ -еминентен  татко.Јидиш-АВ-РУМ

א ב ר ם

АБ-Р(Х)(Е)М-ТАТКО ШТО РАЃА (РЕМ-רחם-утерус -родница)א ב רחם


Ќе те направам многу плоден; ќе произведам народи од тебе и цареви ќе произлезат од тебе.

Значи  ќе е плоден како родницата.

Во врска со Сара ,не знам од каде во македонскиов превод го извадија СБРА?


שרי-ШР-Ј(А)  ЦР-ЈА -ЦАРИЦА МОЈАЦРЕ-ЦАРИЦА


Значи Сара од лична царица на Аврам станала Царица на Утерусот-РЕМ од кого ќе се родат народите.

РОМУЛ-РЕМ  /РУМ-РЕМ,Рим,Романија,Румелија итн.

Кога Аврам го слуша ова го прашува Бога не само како ќе роди многу народи човек на 100 и жена на 90 години но и дека се надева дека Исмаил ќе поживее.Исмаил е син на робинката Агара(Хагар) кого таа го родила од Аврама бидејќи Сара била јалова.Рабинистичките коментатори тврдат дека Хагар била фараонска ќерка која фараонот и ја дал на хагар за робинка додека таа била во неговиот ХАРЕМ. ХАРЕМ(ХАРАМ)=ХРАМ срамно,свето,забрането место,знате она „Арам да ти е „ те „неалал„.Алал -халал значи „дозволено„.

ישמעאל Ј(И)ШМО-АЛ-ЌЕ ЧУЕ БОГ


Бог прво одговара дека на Аврам ќе му се роди Исак(насмеан) а за Исмаила вели:


יצחק-Ј(И)ЦХ(Е)К(Г)


20 Те послушав и за Исмаила. Еве го благословувам: ќе го направам плоден и ќе го размножам многу; дванаесет кнезови ќе произлезат од него и голем народ ќе направам од него.  
21 Но ќе го држам Својот Завет со Исак, кого ќе ти го роди Сбра, догодина во ова време.”

22 Кога го заврши разговорот со него, Бог замина од кај Авраама.
23 Потоа Авраам ги зеде: својот син Исмаил и сите кои беа родени во неговиот дом и сите што ги купи со сребро - сите машки домашни - и ги обреза во истиот ден, како што Бог му рече.
24 Авраам имаше деведесет и девет години кога се обреза,
25 а неговиот син Исмаил имаше тринаесет години кога го обреза.
26 Така во истиот ден беа обрезани Авраам и неговиот син Исмаил;
27 и сите машки во неговиот дом, како родените во неговата куќа, така и купените со сребро од странци - сите беа обрезани заедно со него.


Освен што најпрво  лично Бог (од името ЕЛ ШДЈ,שדד-ШДД -уништувач значи Бог Уништувач или од שד-гради ,те Бог Доител се сеќавате дека волчицата кобожем ги ДОЕЛА Ромул и Рем ) му најавува на Аврама за раѓањето на Исак, малку подоцна тоа го прават тројца „намерници„(две-три приказни споени една по друга) меѓу кои е и Господ кого Аврам (сега заменето со Авраам) чудесно го препознава.

Аврам кампува со шаторите во близината на Содом .Бидејќи во човековата историја не постои друг град уништен на начинот на кој се уништени Содом и Гомор претпоставуваме дека се работи за уништувањето на Херкуланум и Помпеи.Значи Авраам кампува во Италија.

16 Луѓето станаа и тргнаа кон Содом. Авраам тргна со нив, за да ги испрати.
17 Господ рече: „Зар да го кријам од Авраама она што ќе го сторам,
18 кога од Авраама ќе стане голем и броен народ, и во него ќе бидат благословени сите народи на земјата?
19 Зашто Јас го познавам него, тој ќе ги поучува своите деца и својот дом после него како да одат по Господовиот пат и да прават она што е праведно и добро, така да може Господ да го исполни она што му го вети на Авраама.”
20 Тогаш Господ продолжи: „Голема е викотница против Содом и Гомор, бидејќи нивниот грев е претежок.
21 Ќе слезам долу да видам дали прават навистина така, како што вели тужбата што стигна до мене. Сакам да разгледам.”

Значи тужбата за развратот во Содом „стигнала„ до Господа па тој се преправил во човек и со уште двајца дошол да разгледа што е работава.Не можел ли од горе да погледне?

Парафразирано приказнава оди вака


Таткото на Славјаните (Римјани)  кампува покрај Помпеи (или Херкуланум) во Италија.Претходно дошол од Египет (Африка но можеби Сицилија, или Шпанија ).Господ Уништител (кој ќе го срамни со земја Помпеи) му најавува дека ќе стане цар на многу народи а жена му царица.Аврам нема свои деца од царицата но има  од робинката Агар (Египетка те Шпанка или Сицилијанка) син Исмаил.Од Исмаила ќе потекнат Исмаелитите те муслиманите.Од синот кој ќе го најави Господ Уништител (или Доител) Исак-Насмеан ќе потекнат сите други славјански (римски) народи.Тие мора сите да бидат обрежани како знак дека со Господ Уништител склучиле завет.


No comments:

Post a Comment