Search This Blog

Tuesday, January 15, 2013

Двојници

                                                               Работа со пила 13-14 век

и 13 века претходноПомпеи 1 век

Но и во 15 век


                                                                          1425
Фустанче врзано со учкур во сандали или бос.На работа, на труд- со назабена пила- нималку видоизменета 1600 години.Дури и композицијата на илустрацијата е идентична.

No comments:

Post a Comment