Search This Blog

Wednesday, January 2, 2013

Ва-силе-вс=БСИС-ИЛ

Етимологијата на грчкото „василевс„ односно „басилеус„, "βασιλεύς„ да ти била  непозната.
Баш „се изненадив„.

Ако земам предвид дека „античките Грци„ наместо В изговарале Б (што е невозможно, но еве хипотетички ) тогаш мора да се работи за „басилеус„.

Називот „басилеус„ како титула во  „антиката„ е резултат на апокрифите кои сегашноста ја префрлале во минатото па првата следна употреба на овааа титула на монарсите на „ромејската држава„ наречена „Византија„ е дури во времето на „сириско -исавриската „ династија на Лав III  717-741 г. .

Со други зборови, титулата „басилеус„ која кобожем последни ја носеле македонските кралеви„ наеднаш „по десет века им легнала на христијанските „ромејски„ монарси. Неверојатно.

 „Ус„ е типична латинска наставка пандан на грчкото „ос„ па не ме чуди што на „паричките„ кои ги штанцале рачно најпрво се појавила титулава на латински како BASILEUS а после и мешано латинско грчки -BASIΛEVS.

Ќе ја исфрлиме наставката и имаме БАС-ИЛ.

Значи Грците како и секогаш немаат појма што значат нивните букви а некогаш и зборови. Не барав долго : БСИC(בסיס)-ИЛ  Младоженец на Бога или Пиедестал Божји или нешто слично.                                                              +LEOnbA S ILEVSROM
+LEOnEnΘEObAILEVSROMEOn  


Бронзена паричка од времето на Лав VI „мудриот„ 886-912. Гледаме дека сеуште се штанцаат пари со мешана латино-грчка ортографија. Наместо ламбда имаме "L" но затоа тука е и грчката „тета„ Θ.

Видете вака, парите не се нешто што си го чуваш по дома. Треба ли неписмените во 99% народни маси да прочитаат што пишува на паричкава? Веројатно. Но да речеме дека тие  само ја препознаваат онака на изглед бидејќи се 99% неписмени. Но треба ли  во 9-10 век да постои грчки правопис? Секако.

А зошто грчкиот правопис не би се употребувал при чеканењето монети? Затоа што овие монети се фалсификат на 17-18 век и не се никакви реални монети кои божем биле во оптек во 9-10 век.

Ако ги занемариме техничките термини кои преку ренесансниот „грчки„ влегле во сите јазици, мора да признаеме дека американците се во право. Грчкиот јазик за 99% проценти од населението на Средоземјето , Балканот , Европа , Египет и Мала Азија е „шпанско село„. Луѓето се збунети кога гледаат во тие необични букви. Дури и Турците .

Ќе претпоставиме дека вака било секогаш па и во 9 век. Но,„хроничарите„ на ова време Георгиос Сигхелос (Синкелос, Ѓорѓи Синкел, Секретарот Ѓорѓија, умрен по 810 г ,друго непознато) Теофан Исповедник (758-818 г) и Анастасиј Библиотекарот( 810-878 г ) многу убаво пишувале на грчки и латински  не мешајќи ги грчките букви со латинските. Додуша не сосема. На пример „Теофан Исповедник„ во својата „Хронографија„користел ера АНУС МУНДИ-од создавањето на светот при што ја игнорира тн „Византиска ера„( 5508 години пред Христа) и светот почнува 5500 години пред Христа а годината на 1 септември. Исто така пишувал на „полународен„ грчки јазик.

Не можев никако да ја ископам манускриптната традиција на „Хрониката„ на Теофан но трагајќи по неа дојдов до список на грчки манускрипти во париската национална библиотека (инаку французите се создавачите на „византологијата„.Во Франција се „откриени„ сите средновековни „византиски„ хронолози.Веројатно голем дел се таму и напишани).Претпоставувам дека постои еден или ниеден манускрипт од „Хрониката„ на Теофан како што постои само еден од неговиот „Продолжител„.Сепак и манускриптот не е гаранција за ништо.Грчки манускрипти се правеле и во 16-17 век паралелно со печатењето што се гледа од списокот на илуминирани манускрипти на Луј 14 кој прв почнал да се занимава со нивно колекционирање.Најстарите манускрипти се кобожем од 9 век.

Еве некои интересни сликички од книгава


                             Исус,Константин,квадрига,лабарум ,кујзнае.Пишува ИСУ СНФ


                                                                    „Мана„ од небото

Да се вратиме на БСИС-ИЛ односно Базил.

Ако во коренот на зборот веројатно е „база ,основа,пиедестал„тогаш зборот „Базилика„ има логика како „пиедестал на бога„Отворете и побарајте што значи базилика:


Во архитектурата терминот базилика означува кралска,и второстепено убава сала.Името индицира потекло на зградата од Истокот,но на Западот ,пред се во Рим ,може да се видат најубавите примери за базилика.Помеѓу 184 и 121 година п.н.е. на Римскиот Форум биле изградени базиликите на Порција, Фулвија, Семпронија и Оптимија а по 46 г п.н.е. Биле изградени и базиликите на Јулиј Цезар и Октавијан Август.Овие згради биле изградени за разубавување на Форумот и за да служат како за трговски цели така и за спроведување на правото.Тие биле отворени за јавноста и добро осветлени.Според Витрувиус,кој секако се сложува со грчките авторитети,конструкцијата на базиликата била следната...

Почитуван читателе,дали ви е појасно?

Базиликата  кобожем  „потекнувалаод Истокот„ а таму базилики пред нашата ера НЕМАЛО затоа енциклопедијата и не наведува имиња на источни базилики градени според плановите на  „грчките авторитети„..најприближна архитектурна форма е грчката„стоа„(од каде потекнува зборот „стоик„ а прашање е и колку стоата е античка бидејќи знаеме дека „стои„ значи да стоиш-по „славјански„ а и Славјани во антиката нели немало.).

Значи ,да резимираме,најстарата „базилика„ е кобожем изградена во 2 век п.н.е во италијанскиот Рим,тоа е „базиликата Порција„.

Читателе мој,ни дете не може да се излаже со овие приказни.

Зошто базиликата е наречена (кобожем на грчки )базилика кога самите Грци не знаеле што е тоа(ни во лингвистичка ни во архитектонска смисла)?

Зошто „античките римјани„ не и одбрале соодветно латинско име ?
Од каде го извадиле имево?Ако е „кралска градба„ зошто не била наречена „императрика„ или „конзулика„ или „цезарика„?Ако е свештена градба зошто не се викала „понтифика„?
Неверојатно е колку античкиве Римјани и кобожем  владетели на светот биле истовремено и писмени и неписмени.

Името БСИС-ИЛ очигледно има арапско-еврејски корен и значи „пиедестал на бога„ или „младоженец на бога„„(нели и латиниве имале збор „база„-основа наводно од грчкото „васи„ а „протоиндоевропејското„-гемтис„-оди.О ,Јахве помагај.Во „базиликава„ се оди или се стои?).

Всушност,Констанс,тин(КШР)-цезар-басилиј-веројатно означува едно и исто-СТОИ(постојан,цврст ослонец на Бога )  оттаму и името на „античко-античката„ -„ стоа„.

Но ова извртено „латинско„ "именување" како basilica исто така мириса на многу подоцнежен апокриф (да речеме најрано по 8-9 век од нашава ера) бидејќи никаква „ василевска „кралштина ни како титула ни како епитет во некаква предхристијанска „антика„ не можело да има  за βασιλική (василике) да стане античка „ basilica„.

Се разбира ,ова значи и дека немало никаква антика бидејќи сите „дела„ на античките: Плаут, Плутарх, Апијан, Витрувиус,Тацит,Светониј,се апокрифи од некој „поствизантиски„  период во кој имало и василевси а со нив и василики -свештено-световни градби направени од парите на василевсот-венчаникот на бога.

Да,да, апокрифи на средновековието се и Хомер и Херодот и многу други.


No comments:

Post a Comment