Search This Blog

Friday, February 3, 2012

Alhana?=Athena?, L'Isle, Guillaume de (1675-1726)


Авторот на картава ја напишал Атина како Алхана или Атхана.Со оглед на арабанашката популација која во тоа време го населувала градот,можеби Alhana е всушност Albana?Подоцна Албана станува "античката" Атена.И романскиот Неапол е на другата страна на Пелопонез-Мореја?


Napoli Di Romania, Greece P000668

Greece. Original steel engraving drawn by Wolfensberger, 

No comments:

Post a Comment