Search This Blog

Tuesday, April 3, 2012

Двојници (1)

216 НЕ, Рим,копија од Лисип 4 век ПНЕ „откриен „1546
Олтарот од Пергамон,2 век ПНЕ ,„реставриран 1886

 Giovanni Battista (GiambattistaPiranesi -Varie Vedute di Roma Antica e Moderna.1745 Џамбатиста не го ни помирисал Пергамон


Џамбатиста бил махер да го„ досмисли„ оригиналниот антички дизајн

Ре-креирањето на античкиот Рим преку гравурите на Џамбатиста


No comments:

Post a Comment