Search This Blog

Monday, April 23, 2012

„Етрурецот „Бенвенуто Челини

Што добивате од комбинација на скулптура на етруски Херкулес и етруско огледало?
Ремек дело на Бенвенуто Челини.

Значи ,да се разбереме.Разликата во време помеѓу „етруските огледала„ и „етрускиот Херкулес„(4 век ПНЕ)  и Бенвенуто Челини(1500-1571) е 20 векови. Со букви-дваесет векови.

Читај повеќе за стилскиот паралелизам во уметноста

No comments:

Post a Comment