Search This Blog

Monday, April 30, 2012

Ниту една „јота„ ни „антена„ ни чекич ни ништоЕВАНГЕЛИЕ СПОРЕД МАТЕЈ
Глава  5

17 ”Не мислете дека дојдов да ги поништам Законот и Пророците! Не дојдов да ги поништам, туку да ги исполнам.
18 Зашто вистина ви велам, додека не поминат небото и земјата, ниту најмалата буква, ни цртичка, не ќе ја снема од Законот, додека не се збидне сè.

Matthaeus 5:18
Biblia Sacra Vulgata (VULGATE)
 18amen quippe dico vobis donec transeat caelum et terra iota unum aut unus apex non praeteribit a lege donec omnia fiant

Matthew 5:18 (English Standard Version)
18 For truly, I say to you, until heaven and earth pass away, not an iota, not a dot, will pass from the Law until all is accomplished.

Matthew 5:18
King James Version (KJV)
 18For verily I say unto you, Till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 5:18
1550 Stephanus New Testament (TR1550)
18αμην γαρ λεγω υμιν εως αν παρελθη ο ουρανος και η γη ιωτα εν η μια κεραια ου μη παρελθη απο του νομου εως αν παντα γενηται

Evanðelje po Mateju 5:18
Croatian Bible (CRO)
 18 Zaista vam kažem: Sve dok postoji nebo i zemlja, nijedno slovce, nijedan potez pera u Zakonu neće nestati dok se sve ne ostvari.

Matteo 5:18
Conferenza Episcopale Italiana (CEI)
18In verità vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà neppure un iota o un segno dalla legge, senza che tutto sia compiuto.

От Матфея 5:18
Russian Synodal Version (RUSV)
18Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все.


Внимателниот превод на Евангелието според Матеј во македонската Библија никогаш не би ви ја сугерирал мојата дубиоза во неговото датирање .Тоа е првиот и најстариот текст од Евангелијата,напишан на „хебрејски јазик„(за жал исчезнат оригинал на „хебрејски„,оИсусе  Боже колку се чудам на овој факт(нот)) 

По примерот на оние кои расправале за тоа колку ангели може да играат на врвот на игла,најголемите полемики околу ова Евангелие биле дали е од 70 и 90 година од нашата ера но и околу неговата автентичност.

Евангелието според Матеј е „автентично„ колу и другите.А за тоа дека е пишувано многу подоцна од првиот век од нашава ера ,веројатно и илјада години подоцна го издава една мала „јота„ односно „најмалата буква„.


Не заборавајте дека овие зборови се зборови на Исус лично.Исус зборувал и пишувал „арамејски„ те „античкохебрејски„ па „најмалата буква„ наводно не била  грчката „јота„-туку арамејскиот „јод„(јуд).

Да не заборавиме и дека порано (во првиот век)„ Грците„ пишувале само со големи,унцијални букви,мајускула,па затоа не може да има најголема и најмала буква на грчки.Значи Исус не мислел на „Законот„ (се мисли на десетте божји заповеди од Стариот Завет) напишан на грчки,дека ќе се исполни до „јота„ и „цртичка„ (за цртичката подоцна).

Смислата на изјавава како што јас ја сфаќам е дека Законот ќе се исполни до крај,вклучувајќи ја и интерпункцијата со која е напишан.Но веројатно не е така бидејќи интерпункција-немало.

Се разбира „Законот„ e Мојсеевиот закон што се гледа и од целата петта глава од Евангелието според Матеј,каде Исус го интерпретира Законот по своему.Еве дел од законот,на хебрејски„ Тора„.или на грчки „номос„.

ИЗЛЕЗ - ВТОРА КНИГА МОЈСЕЕВА
Глава  20 
13 Не ќе убиваш!
14 Не ќе прељубодејствуваш!
15 Не ќе крадеш!
16 Не ќе сведочиш лажно против твојот ближен!
17 Не ќе го посакуваш домот на твојот ближен! Не ќе ги посакуваш: жената на твојот ближен, ни неговиот слуга, ниту неговата слугинка, ни неговиот вол, ниту неговото осле, ни што и да е што му припаѓа на твојот ближен!”

Но каде и на кој јазик е запишан Законот?Бидејќи Бог наредил Мојсеј не можел да не го спроведе следното:

ИЗЛЕЗ - ВТОРА КНИГА МОЈСЕЕВА
Глава  17
14 Тогаш Господ му рече на Мојсеја: „Запиши го ова во книгата за спомен, и врежи во Исусовите уши(друг е овој Исус,м.з) дека Јас ќе го избришам сосем споменот на Амаликците под небото!” 


Значи не „врежи во книгата„ туку „врежи во ушите„.

Да „напише„ во „КНИГАТА ЗА СПОМЕН„?Споменарот? Ама во времето на Мојсеј(Моше) (1391-1271 Пппред нашата ера според Евреите,1592 ПНЕ според хрониката на Св.Јероним а според „Светските анали„ од 1658 дури 1619 година преед нашатаа ерааа ) имало ли „книги„?Па ние си мислевме дека Бог со прстот пишувал по камени плочи и тоа е тоа . Ај да видиме што велат другите верзии и јазици


And the LORD said unto Moses, Write this for a memorial in a book, and rehearse it in the ears of Joshua: for I will utterly put out the remembrance of Amalek from under heaven.  


Исход 17:14
Russian Synodal Version (RUSV)
14И сказал Господь Моисею: напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу, что Я совершенно изглажу память Амаликитян из поднебесной.

2 Mose 17:14
Luther Bibel 1545 (LUTH1545)
14Und der HERR sprach zu Mose: Schreibe das zum Gedächtnis in ein Buch und befiehls's in die Ohren Josuas; denn ich will den Amalek unter dem Himmel austilgen, daß man sein nicht mehr gedenke.

Esodo 17:14
Conferenza Episcopale Italiana (CEI)
14Allora il Signore disse a Mosè: «Scrivi questo per ricordo nel libro e mettilo negli orecchi di Giosuè: io cancellerò del tutto la memoria di Amalek sotto il cielo!».

Exodus 17:14
Biblia Sacra Vulgata (VULGATE)
 14dixit autem Dominus ad Mosen scribe hoc ob monumentum in libro et trade auribus Iosue delebo enim memoriam Amalech sub caelo.

Значи во книга,за спомен.Ај на крај да провериме и од грчки.Хм.Бајблгејтвеј нема Стар Завет ни на Којне ни на Грчки а има на Кинески?Неко меџу нама није наш.Но има кој има.


Exd 17:14
εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν κατάγραψον τοῦτο εἰς μνημόσυνον ἐν βιβλίῳ καὶ δὸς εἰς τὰ ὦτα Ἰησοῖ ὅτι ἀλοιφῇ ἐξαλείψω τὸ μνημόσυνον Αμαληκ ἐκ τῆς ὑπὸ τὸν οὐρανόνПа така кажете.Речено,сторено,Мојсеј го напишал законот ВО КНИГА.

ИЗЛЕЗ - ВТОРА КНИГА МОЈСЕЕВА

Глава  24 

 1 Потоа му рече на Мојсеја: „Искачете се кон Господа - ти, Арон, Надав и Авиуд и седумдесет израелски старешини. Поклонете се оддалеку!
  2 Само Мојсеј нека Му се доближи на Господа! Тие нека не се доближуваат, а народот нека не се искачува со нив.”
  3 Мојсеј дојде и му ги кажа на народот сите Господови зборови и сите одредби. А сиот народ одговори едногласно: „Ќе ги вршиме, сите зборови што ги рече Господ.”
  4 Тогаш Мојсеј ги запиша сите Господови зборови. А наутро порани и подигна жртвеник во подножјето на ридот и дванаесет столбови за дванаесетте Израелеви племиња.
  5 Потоа им наложи на младите Израелци да принесат жртви паленици и да му жртвуваат на Господа јунчиња како жртви помирници.
  6 Мојсеј ја собра крвта; половината крв ја тури во садови, а половината ја излеа врз жртвеникот.
  7 Потоа ја зеде Книгата на Заветот па му ја прочита гласно на народот, а народот одговори: „Ќе вршиме и ќе послушаме сè што рече Господ.”

Од каде и како сме „запомниле„ за плочите„? По напишувањето на „книгата„ Мојсеј се качил на гората.Таму седел 40 денови и ноќи.таму Бог му зборувал за шатори, за гаќи, за шиење завеси и друго ,принесување жртви кадење со темјан и слично и лично Бог сето тоа го запишал на камени плочи.(Излез 25-31)(но не напишал во камен со прстот: „не кради,„не убивај„и слично)

ИЗЛЕЗ - ВТОРА КНИГА МОЈСЕЕВА
Глава  31  


18 Кога Господ го сврши својот разговор со Мојсеја на Синајската Гора, му даде две плочи на Сведоштвото, камени плочи, напишани со Божјиот прст.  

Значи ако Исус проповедал исполнување „до јота„ од  Законот од книгата на Мојсеј тоа веќе била 2000 години стара „хебрејска  книга„ или нејзино којзнае кое издание.Од 10 до 6 век пред нашата ера Евреите пишувале на „палео-хебрејски„ со „Канаанитско-феникиско писмо„.таму „јота„ нема,јок.

Феникиско-„Канаанитско „писмо


Кумрански Хебрејски


Еве Исус нека прочитал некоја „јота„ од законот напишан на „арамејски„ кој бил во „широк оптек„ во негово време .Ама кај нашол точка во арамејската азбука што на грчки се вика „рогови„или "антена"„?
Да прочитаме уште еднаш:

Ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία


Ни јота   ни една „антена„(стапче цртичка)

Очигледно се однесува на дијакритички знаци.Јоти  и „антени„ (а не точки врие) само во средновековниот „византиски грчки„.Навистина е тешко да се добројат до последна а некоја да не се заборави.Плус,единствено Грците ги заборавале „јотите„ во субскрипт кои исчезнале во латинската транслитерација.А колкава разлика има од една  грчка „јота„ може да се види од божемната расправија во 4 век  за доктрината за Исусовата „ хомоусија„ која наводно го обележала Никејското кредо.Codex Hierosolymitanus(MS 1056) folio76b.

Greek. Didache Source: Harris (1887)
No comments:

Post a Comment