Search This Blog

Wednesday, October 3, 2012

Забранетото „античко„ јагнеКои зборуваа со силен глас: „Достојно е Јагнето, Кое е заклано, да прими: сила и богатство, и премудрост и моќ, и чест и слава и благослов.” На петошестиот (да, официјално е така, петошести, ни пети а ни шести ) екуменски совет во Труло , во 693 година ,наводно било забрането, со канонот број 82 , Спасителот да се претставува како „античкото„јагне. И не само тоа , забранета била кoнкретна композиција. Со следните зборови

на некои слики или свети икони,насликано е јагне кон кое Претеча покажува со прст.....наредуваме фигура во човечка форма на јагнето кое ги зело на себе гревовите на светот, Христос нашиот Бог, да биде отсега натаму претставуван на сликите, наместо античкото јагне....„

Скратено, канон 82

„Не треба да сликате јагне наместо Христос, туку него„ .

Канонов оочигледно никој не го зафермал. Но,за да се донесе ваков канон морало да има потреба од него (раширена појава). Ќе си речете дека  сликите(?) и иконите со јагне наместо Христос односно како Св.Јован претеча покажува кон Јагнето Божјо  биле честа појава до 7 век.Кх,кх. Врска нема.

Папите тврделе дека овој канон е од Шестиот синод ама нема врска,тука некаде е .

Дека канонов е последица на многу подоцнежна појава на сликање фрески слики и икони со оваа композиција се гледа од изобилството на неговите прекршувања. Но не пред 7ми век.
7ми век е длабока „антика„. Веројатно ова е постренесансен канон како реакција на омилената композиција.


Мозаик,божем 9 ти век

Балеруп,Данска,фреска 13 век

Балеруп,Данска,фреска 13 век

Мозаик ,Фиренца,13 век
Манускрипт Фландрија,доцен 15 век
Ханс Мемлинг,Св Јован покажува кон Јагнето и „неракотворениот образ„ на Св.Вероника,15 векЈан ван Ајк 1432,15 век

Јан ван Ајк 1432,15 век,детал
Хијеронимус Бос,15-16 век

Тицијан,16 век

Матис Груневалд 16 век

Жоан де Жоанес,16 век

Парис Бордоне,Свети Јован Крстител (Претеча)16 век


Бартоломео Естебан Муриљо,17 векБартоломео Скедони ,17 век


Хозе де Рибера ,17 век

Мексико,18 век

No comments:

Post a Comment