Search This Blog

Wednesday, October 31, 2012

Кој лаже?

Познат е софизмот за Критјаните формулиран од Фаулер вака „Епименид критјанецот вели дека сите Критјани лажат„ .Ако и тој самиот е Критјанин ,дали Критјаните лажат или ја говорат вистината?Суштината на парадоксот е во зборот „сите„.Кога би лажеле само некои Критјани -не би имало никаков проблем.Овде сите лажат и не се знае ништо.

Кобожем „вистинскиот„ Епименид живеел на Крит 600 години ПНЕ и бил „религиозен поет„ кој ја бранел бесмртноста на Зевс.Имено,Критјаните му направиле гроб на Зевса на кој се молеле


They fashioned a tomb for thee, O holy and high one
The Cretans, always liars, evil beasts, idle bellies!
But thou art not dead: thou livest and abidest forever,
For in thee we live and move and have our being.
— Epimenides, Cretica

Ти направија гроб тебе о светецу и височество
Критјаните,секогаш лажливи,зли ѕверови,мрзливи трбуси,
Но ти не си мртов,ти живееш и престојуваш вечно
Зошто во тебе живееме ние и се движиме и суштествуваме.

Епименид,Кретика

Се прашувам како делата на „Епименид„веројатно  пишувани на восочни таблички дошле до апостол Павле .ПОСЛАНИЕ НА АПОСТОЛ ПАВЛЕ ДО ТИТ
Глава  1
 5 Затоа те оставив на Крит, за да го средиш несвршеното и за да поставиш старешини по сите градови, како што ти наредив:
  6 ако е некој непорочен, маж на една жена, ако има деца кои веруваат, кои не се обвинети заради разузданост или непокорност;
  7 зашто епископот како Божји домоуправител треба да биде непорочен: не самољубив, не гневлив, не пијаница, не тепач, не лаком за срамна печалба,
  8 туку гостољубив, пријател на доброто, разумен, праведен, благочестив, воздржлив,
  9 кој се држи цврсто за верното слово, согласно со науката, за да може и да опоменува во здравата наука и да ги изобличува оние кои се противат.
10 Имено, има многу непокорни, празнословци и измамници, особено од обрезаните,
11 на кои треба да им се затвори устата, зашто тие заради срамна печалба растураат цели домови, учејќи го она што не треба.
12 Еден од нив, нивен сопствен пророк, има речено: „Критјаните се секогаш лажливи, зли ѕверови, мрзливи трбуси!”EN - King James - Tit. 1:12

One of themselves, even a prophet of their own, said, The Cretians are alway liars, evil beasts, slow bellies.
значи Епименид бил пророк на „обрезаните„ Критјани ?

Какви антички Елини ,на Крит повеќето биле „обрезани„ во 1 век НЕ.

Ова ако мижиме и даваме да не лажат дека „посланието„ навистина е од 1 век од НЕ а Апостол Павле го прочитал Епименида од 99тото ракописно-папирусно „издание„ на неговата поезија.

Од 33тото  издание на Епименида пак препишувал нашиот Калимахус ,(4-3 век ПНЕ) но не бил толку добро запознаен со неговата поезија.Се чини пологично е Апостол павле да го читал Калимаха бидејќи видовме како Калимах го седнува Аполона на десната страна од Зевса.


O Zeus, some say that thou wert born on the hills of Ida;
Others, O Zeus, say in Arcadia;
Did these or those, O Father lie? -- “Cretans are ever liars.”
Yea, a tomb, O Lord, for thee the Cretans builded;
But thou didst not die, for thou art for ever.
— Callimachus, Hymn I to Zeus
О Зевсе,некои велат дека си роден на ридовите на Ида,
Други,О Зевсе,велат во Аркадија,
Дали овие татко миј лажат?„Критјаните секогаш се лажговци„
Да, гробот,О Боже,за тебе направија Критјаните
Но ти не умре,бидејќи си вечно жив.

Калимах,химни на Зевс


До мојега.Поверојатно е дека и „Епименид„ и „Калимах„ го читале „Апостол Павле„.
No comments:

Post a Comment