Search This Blog

Monday, January 30, 2012

Хронологија(13-15 век)

1200-Користењеto на лак и стрела и самострел нашироко се распространува,се зголемува користењето на ветерни мелници
1204-Четврта крстоносна војна
1210 -Се формираат религиозните редови:тевтонски витези,францисканци ,доминиканци итн
1215-Издадена е Магна Карта,закон со кој наводно се ограничува кралската моќ
1225-1274 Тома Аквински,монах и филозоф
1265-1321 Данте Алигиери,поет
Данте со Божествената комедија,лево пекол,десно катедралата во Фиренца
(кликни за зголемување)

1267-1337 Џото,сликар
1271 Марко Поло ,наводно во дворецот на Кублај Кан
1300-првите механички часовници на Западот
Часовник (чудо невидено )1454(кликни за зголемување)

1300-1500 Појава на универзитетите
1304-1374 Франческо Петрарка,писател и хуманист
1313-1375 Џовани Бокачо,писател и хуманист
1315-1317 Големата глад
1337-Почеток на стогодишната војна
1340-1400 Гофри Чосер,поет
1347-1351 Црната Смрт(убила 1/3 од населението на Европа)
1381-Селската буна на Ват Тајлер
1389-1464 Козимо де Медичи,банкар
1390-1441 Јан Ван Ајк,сликар
1400 Започнува користење на големи топови во војните,се раширува употребата на рачно огнено оружје
1415 Португалците ја освојуваат Цеута
1431 Јованка Орлеанка изгорена како вештерка
1449-1492 Лоренцо де Медичи,покровител на уметноста
Беноцо Гоцоли (1459) Трите кралеви го посетуваат новороденчето Исус.Ликовите на кралевите се ликови од семејството Медичи.Лево, црн африкански роб,вообичаена појава во 15 век
(кликни за зголемување)

1450 прва печатница на Западот
1452-1519 Леонардо да Винчи ,уметник
1453 Крај на стогодишната војна, Турците го освојуваат Константинопол

Европа во 1453(кликни за зголемување)


1454 Испечатена Гутенберговата библија
1466-1536 Еразмо Ротердамски,хуманист
1469 Фердинанд од Арагон се жени со Луиза од Кастиља
1492 Протерување на Евреите од Шпанија

1492 Пад на муслиманската држава во Гранада


Сцена од селски живот 1410(кликни за зголемување)

Согласно историчарите во 1300 секое дете родено во Западна Европа се соочувало со можноста да претрпи глад барем два пати во својот живот за кој се очекувало дека ќе трае максимум 30-35 години.

Број на население во Европа и Кина 1-16 век (кликни за зголемување)

Дури во 13 век се распространува користењето на водената сила за воденици.Но водата не се користела само за мелење жито.Вистинското „железно доба„ настапува во 14 век кога силата на водата започнува да се користи за производство на железо односно придвижување на моќни мевови со кои железото станувало течно и можело да се лее во калапи.Од 1380 е документирано постоењето на вжарени печки за производство на квалитетно железо.Започнало да се произведува се,од оклопи и клинци до потковици и земјоделски алатки.
Но рудата сеуште се добивала само од рудници со површински коп.Техниката на копање на руди од под земјата е развиена дури во втората половина на 15 век.
Започнува драматичен развој на градбата со користење на камен и дрво.Заради развој на бродоградбата во средината на 14 век забележено е тотално уништување на шумите.Тие се сечат и заради претворање на земјиштето во полјоделско.Шумите се горат и за јаглен потребен за производство на стакло и железо.Една печка трошела 5/8 од километар квадратен шума за 40 дена работа.
До 1500 наводно од преси во 238 града во Европа се испечатени 10 милиони книги (?)


Фламански ткајачи

No comments:

Post a Comment