Search This Blog

Tuesday, January 10, 2012

Хронологија на Римската империја од Константин Велики до пропаста на Западното Римско Царство 337-476 Римското царство во време на неговата најголема експанзија под императорот Трајан 117 НЕ
337 22 Мај, умира Константин Велики


337 Поделба на империјата помеѓу трите сина на Константин : Константин II (запад), Констанс ( средината), Константиус(исток).Убиство на сите други принцови со кралска крв, освен децата на Галус и Јулијан.

338 Константиус се ангажира во војна против Персија.Прва неуспешна опсада на Нисибис од Сапор II

340 Констанс и Константин II во војна.Битката за Аквилија,смртта на Константин II.

344 Персиска победа на Сингара

346 Втора неуспешна опсада на Нисибис од Сапор II

350 Трета опсада на Нисибис.Поради упади на Мезагетите во Трансоксиана, Сапор II склучува примирје со Константиус.
Магнентиус го убива Констанс и станува император на запад.

Ветранио е прогласен за император на границата на Дунав.
По појавата на Константиус, Ветранио му се обврзува на верност.

351 Магнентиус е поразен во многу крвавата битка на Мурса.Бунт на Галус, оставен како Цезар на исток.

352 Италија повторно освоена.Магнентиус во Галија.

353 Конечен пораз и смрт на Магнентиус.

354 Убиство на Галус.Јулијан во Атина

356 Јулијан испратен како Цезар во Галија.Војна со Алеманите, Квадите и Сарматите.Воени победи на Јулијан.

357 Предизвик од Сапор II

359 Сапор II, инвазија на Месопотамија.Константиус оди на исток.

360 Галските армиски сили го принудуваат Јулијан на револт.Јулијан маршира по Дунав до Мизија.

361 Константиус умира.Јулијан Отстапник станува император.

362 На Христијаните им е забрането да проповедаат.Јулијан напредува против Персијците

363 Катастрофа и смрт на Јулијан.Повлекување на војската што и прогласување на Јовијан за император.Понижувачки мир со Персија.Обновен декретот за толеранција.

364 Јовијан го предлага Валентиниан за император и умира.
Валентиниан го прогласува својот брат Валенс како император на истокот и го зема западот за себе.Инаугурирана е перманентната двојност на империјата .

366 Дамасус станува папа.Социјалните и политички влијанија стануваат карактеристика на папските избори.


367 Валентиниан го праќа својот син Грацијан како Август во Галија.Теодосиј постариот во Британија.

368 Војна на Валенс со Готите

369 Мир со Готите

369-377 Подлегнување на Остроготите на хунската инвазија

374 Панонската војна на валентинијан.Амвросиј епископ на Милано.

375 Смртта на Валентинијан.Воздигнување на Грацијан кој се здружува со својот млад брат Валентинијан II во Миланo. Грацијан- првиот император кој ја одбива титулата Понтифекс Максимус.Теодосиј постариот во Африка.

376 Убиство на постариот и пензионирање на помладиот Теодосиј.

377 Валенс ги пречекува и ги населува Визиготите во Мизија.

378 Грацијан ги поразува Алеманите.Востание на Визиготите.Валенс загинува во несреќа во Адрианопол.

380 Грацијан го номинира помладиот Теодосиј како наследник на Валенс.

382 Договорот на Теодосиј со Визиготите

383 Бунтот на Максим во Британија.Бегство и смрт на Грацијан.Теодосиј го признава Максим на запад и Валентиниан II во Милано.

386 Бунтот на Гилдо во Африка

387 Теодосиј го уништува Максим, го поставува франкот Арбогаст за господар на војниците на Валентинијан II

392 Убиство на Валентинијан II.Арбогаст го поставува  Евгениус.

394 Падот на Арбогаст и Евгениус.Теодосиј го прави неговиот помлад син Онориус Август на Западот, со вандалот Стилхо како господар на војската.

395 Теодосиј умира.Аркадиј и Онориус императори.

396 Аларик Визиготот го преминува Балканскиот полуостров.

397 Аларик го поддржува Стилихо, дадена му е Илирија.

398 Пораз на Гилдо во Африка

402 Аларик врши инвазија на Италија, поддржан од Стилихо

403 Аларик се повлекува по поразот во Полентија.
Равена станува седиште на империјата.

404 Мачеништвото на Телемах кој се обидува да стави крај на гладијаторските борби.

405-406 Германската банда на Радагаесус врши инвазија на Италија, но е поразен во Фасула

406/407 Аланите, Суевите и Вандалите ја напаѓаат Галија

407 Бунтот на Константин III кој повлекува војниците од Велика Британија да се постави на Галските империја

408 Онориус го убива Стилихо
Теодосиј II ( возраст од 7 години) го наследува Аркадиј.
Аларик врши инвазија на Италија

409 Аларик го прогласува Аталус за император.

410 Падот на Аталус.Аларик го ограбува Рим, но умира.

411 Атлауф го наследува Аларик како Крал на Визиготите.
Константин III поразен од Констанциј

412 Атлауф се повлекува од Италија во Нарбона

413 Бунт и пропаст на Ираклиј

414 Атлауф ги напаѓа варварите во Шпанија .Пулхерија регент за својот брат Теодосиј II

415 Валијас го наследува Атлауф

416 Константиус патрицијот се жени за Плакидија

417 Визиготите се населуваат во Аквитанија.

420 Остроготите се населуваат во Панонија 425 Онориус умира.Валентинијан III е император.Плакидија е регент.

427 Бунтот на Бонифациј во Африка

429 Вандалите, поканети од Бонифациј, мигрираат под Гејзерик од Шпанија во Африка, која продолжуваат да ја освојуваат.

433 Аетиус е патрициј во Италија

434 Умира Ругила царот на Хуните.Го наследува Атила .

439 Гејзерик ја освојува Картагина.Вандалската флота доминира.

440 Гејзерик врши инвазија на Сицилија, но е поткупен.

441 Атила го минува Дунав и врши инвазија на Тракија

443 Атила се договара со Теодосиј II.Бургундијците се населуваат во Галија.

447 Втората инвазија на Атила

449 Вториот мировен договор на Атила .

450 Маркијан го наследува Теодосиј II.Маркијан престанува да плаќа данок на Хуните.

451 Атила врши инвазија на Галија.Атила е тешко поразен од Аетиус и Теодорих I Визиготот во Шалон

452 Атила врши инвазија на Италија, но го поштедува Рим и се повлекува

453 Атила умира.Теодорих II крал на Визиготите

454 Соборување на власта на Хуните од  варварите во битката на Нетад.
Убиство на Аетиус од Валентинијан III

455 Убиство на Валентинијан III и смрт на Максим, неговиот убиец.Гејзерик го ограбува Рим, .Авитус прогласен за император на Визиготите

456 Доминација на Истокот и Западот од страна на Аспар од Аланите и Рицимер од Суевите.

457 Рицимер го симнува Авитус и го прогласува Мајоријан за император.Маркијан умира.Аспар го прогласува Лав за император.

460 Уништување на флотата на мајоријан во Картагена.

461 Симнување од власта и смрт на Мајоријан.Либиус Север станува император.

465 Либиус Север умира.Рицимер управува како патрициј.Падот на Аспар.

466 Еурик, кралот на Визиготите, го започнува освојувањето на Шпанија.

467 Лав го именува Антемиус како император на Западот.

468 Лав испраќа голема експедиција под Василиск да го уништи Гејзерик, кој ја уништува експедицијата.

472 Рицимер го симнува Антемиус и го менува со Олибриус.Смртта на Рицимер и Олибриус.

473 Гликериј станува император на Западот.

474 Јулиј Непос е Западен император.Лав умира и е наследен од неговиот неполнолетен внук Лав II.Лав II умира и е заменет од Зенон Исавриецот.

475 Ромул Август е последен Западен император.
Узурпација на тронот од на Василиск во Цариград.Зенон бега во Азија.Теодорих Амалот станува Крал на Остроготите

476 Одоакар Скириецот, командант и избран крал на германските војници во Италија, го симнува Ромул Август и се решава да владее независно, но номинално како претставник на Римскиот Август во Константинопол.

Крај на западната империја.

No comments:

Post a Comment