Search This Blog

Thursday, March 15, 2012

Сите лица на Александар Македонски

Александар крал на Елините(забележете колку е замачкано ова Елините врз нешто друго) и Август крал на Ромеите слика од псалтир од 1568 

2200 години стара паричка со ликот на Александар


Александар (лево) убива лав,мозаик од Пела 333 ПНЕ

Аелијан 2-3 век ПНЕ

„Велат дека најубав меѓу Грците бил Алкибијад,меѓу римјаните Скипион.Се раскажува дека убавината на Деметриос Полироцет била задоволителна.Се потврдува и дека Александар ,синот на Филип бил со незабележлива убавина бидејќи неговата коса била природно виткана и жолта, но сепак имало нешто тврдо во неговата појава.

Псевдо-Калистен
„Бидејќи тој имаше коса на лав и едното око му беше сино,десното му беше полузатворено со очниот капак и црно,а левото му беше сино,а забите му беа остри какона животно и гледаше врз оној кој се брани од нападот како што би гледал лав„

Плутарх

„надворешниот изглед на Александар најдобро е претставен од неговите статуи кои ги изработи Лисип (Ликип, лие кипови,колку проѕирно име) ,и Александар сметаше дека  само овој уметник е способен да го моделира.Бидејќи оние особености кои многумина од неговите наследници се обиделе да ги имитираат,имено ,држењето на вратот,кој му беше малку навален налево, и стопувачкиот поглед од неговите очи,овој уметник ги имаше точно забележано.Меѓутоа,Апелес,при неговото сликање како господар на молњата,не го репродуцираше правилно неговиот тен,туку го направи премногу темен и мрачен.Тој беше светлокос,како што велат,а неговатаруса коса преминуваше во црвена особено на градите и лицето.Уште повеќе многу пријатна миризба се ширеше од неговата уста и неговото лице и телото ,така што и неговата облека мирисаше пријатно,ова го читаме во мемоарите на Аристоксенус.„
Искандер(Александар) седи на престолот, минијатура

Александар е оној крајно лево
Лаксандар и неговото куче Перитас

Александар гледа во НЛО

Тврдината не попушташе,нејзините ѕидини беа десет метри високи и направени толку цврсто што ниедна опсадна машина не би можела да ги сруши.Тирјаните имаа најголеми техничари и градители на воени машини на времето и ги пресретнуваа во воздух летечките стрели и проектилите од катапултите кои паѓаа врз градот.Еден ден наеднаш врз македонскиот камп се појавија тн „летечки штитови„ во триаголна формација предводени од еден многу голем,другите помали скоро за половина .
Беа вкупно пет.Непознатиот хроничар забележал дека тие кружеле бавно над Тир додека илјадници воини од обете страни стоеле и ги гледале зачудено.Наеднаш од најголемиот штит излегла молња  која удрила во ѕидините, тие се срушиле, блесоците продолжиле и ѕидините и кулите се стопиле, како да биле маправени од кал, отворајќи им го патот на опсадуваќите кои се втурнале како лавина."Летечките штитови" кружеле над градот додека не бил комплетно уништен потоа наеднаш исчезнале во небото."


(Fenoglio, Alberto. "Cronistoria su oggetti volanti del passato - Appunti per una clipeostoria", Clypeusno. 9 (1st semester 1966), p. 7, , Drake, W.R. Gods and Spacemen in Ancient Greece and Rome. London, 1976, pp. 115-116)Clipeos vero aereos multo igne torrebant, quos repletos fervida arena caenoque decocto e muris subito devolvebant. Nec ulla pestis magis timebatur: quippe, ubi loricam corpusque fervens arena penetraverat, nec ulla vi excuti poterat, et quidquid attigerat perurebat, iacientesque arma laceratis omnibus, quis protegi poterant, vulneribus inulti patebant. 


(Quintus Curtius Rufus, Historia Alexandri Magni, lib. IV, cap. V)


Понатаму,тие[Тирјаните] ќе ги загрееја бронзените штитови на распален оган, ќе ги наполнеа со врел песок и врела маса и наеднаш ќе ги исфрлеа од ѕидините.Ниеден од нивните напади не предизвикуваше толку голем страв како ова. Врелиот песок навлегуваше меѓу окопот и телото; немаше начин како да се истресе и гореше се што ќе допре. Војниците го фрлаа оружјето, ја кинеа заштитната облека и така се изложуваа на нови рани неспособни да се одбранат.

(From Heckel, W. and Yardley, J. Alexander the Great : historical texts in translation, 2004, p. 147)

Александар ги пренесува слоновите со скеле

Александар и Аристотел(седи зад него).Гледај ОНЛАЈН
Хух
Сикандар(Александар),индиски филм од 1941Хеленистичка бронза,2-1 век ПНЕ


Фрагмент од мермерна скулптура  2 век ПНЕ

Пјер Филип Томир 19 (1830-40) век

Александар,Џироламо делла Робиа (1526-1535)

Медал,3 век НЕ
Александар Велики држи ракета(1402-1406)Александар и Диоген ,Рубенс, 17 век
Александар и Роксана,Пјетро Антонио Ротари,1756


Триумфот на Александар,доцен 18 век,Ермитаж

Александар и пустиникот,1431 ,Ермитаж

Александар убива дива свиња,1 век НЕ,Ермитаж


Александар и семејството на Дариј,таписерија ,17 век


Александар и семејството на Дариј,Мелот ,18 век

Свети Сисоје го гледа Александар во ковчегот,15 -16 век 

Четирите кралеви пророкувани од пророкот Даниел меѓу кои  и Александар,црква во Кожани,18 векАлександар,Рембрант,17 век


Александар (17-18 век)

Јехан де Грис Александар гои испитува дното на морето,минијатура 14 век

Повторно Александар Кусто,15 век

Александар на дното на морето,индиска верзија

Александар се вози на риба
Аристотел го подучува Александар,Лаплант.Цртежи од разни други книги ТУКААлександар нуди вино пред Хатор 
 
Џовани Панини,Александар го открива гробот на Ахил 18 век

Александар во Индија се борел и со Јети.Се разбира ,авторство на Аријан ТУКААлександар во борба ,ерменски манускрипт 

No comments:

Post a Comment