Search This Blog

Wednesday, June 20, 2012

Саксонска „историја„ и „географија„


Многу суптилно од Бога што научил грчки кога посакал да стане писател .
Ниче (Над доброто и злото, 1886) 
Widsið maðolade,
wordhord onleac,
se þe monna mæst
mægþa ofer eorþan,
folca geondferde;
oft he on flette geþah
mynelicne maþþum.
Him from Myrgingum

Widsith spake,
he unlocked his treasure of words.
He who among men
had travelled most in the world,
through peoples and nations;
he had often in the hall
earned valuable treasures.
He was one of the Myrgings.Видсид(скитач на широко?) говореше
отворајќи ја вреќата со зборови
Тој кој меѓу луѓето
патуваше најмногу по светот
низ народи и племиња
често по патот
заработи многу богатства
и беше еден од Миргингите.


Видсит е англо-саксонска трубадурска песна датирана во 7 век (анонимен автор) a запишана во 10ти ,која веројатно служела како географски атлас.Видсит е преведено како „далечно патување„.

Песната ги наведува познатите народи и племиња ,краишта и кралеви мешајќи современи и „антички„ места и личности.

Како при „патувањата„ „Видсит„ „сретнал „ личности од пред 1000 и повеќе години,не е баш јасно.Ниту пак за некои племиња кои ги сретнал и народи некој слушнал.


На пример никој немал појма дека постоело Саксонско племе Миргинги.А се работи за10 век.А на пример се е јасно за 1 век.Како низ магла.

Имено најинтересно во Видсит е што тој вели дека Цезар е владетел на Грците-CREACUM , над Римското царство -Wala ( Валахија ?) и владее  голем град и харем.Абре Цезаров е султан.(во или пред 10 век).Бог да чува.

Casere weold Creacum ond Cælic Finnum, 
Hagena Holmrygumond Heoden Glommum.
Witta weold Swæfum, Wada Hælsingum,
Meaca Myrgingum, Mearchealf Hundingum.
þeodric weold Froncum, þyle Rondingum, 

Caesar ruled the Greeks and Caelic the Finns, 
Hagena the Holmrycgas and Henden the Glomman.
Witta ruled the Swaefe, Wada the Haelsingas,
Meaca the Myrgingas, Mearc the Hundingas.
Theodric ruled the Franks, Thyle the Rondingas, 


Mid Sercingum ic wæs ond mid Seringum;
mid Creacum ic wæs ond mid Finnum ond mid Casere,
se þe winburga geweald ahte,
wiolena ond wilna, ond Wala rices. 

I was with the Sercings and with the Serings.
I was with the Greeks and Finns, and also with Caesar,
who had the power over prosperous cities,
riches and treasure and the Roman Empire.(?)

или алтернативен превод

With the Greeks I was and with the Finns and with Caesar,
he who a grand city possessed, treasures and female slaves,(харем?)
and the Roman Empire.

Уште еден превод ТУКА

Интересен е називов за грците-CREACUS.Би требало да стои GRAECUS.Наводно Креки(К им звучело како Г) е германско извитоперување на зборот Греки.  

Прв кој „Елините„(Hellenes) ги поистоветил со Грци (Graikhos) бил „Аристотел „ ("Meteorologica"I.xiv).
Се сеќавате на Аристотел.Учителот на Александар.Пред нашата ера?
Наводно така Илирите(читај Словени) ги нарекувале Дорците во Епир од некој народ Граи(Сиви)-племе во Епир.
Друга теорија е дека некои Грци жители на Graia (Сива) се преселиле од Беотија  во Италија во 9 век пред нашата ера (ццццц) и така „Римјаните„ кои прв пат ги сретнале Грците ги нарекле сите Грци -Сивоњи.(теорија на некој Георг Бузолт 1850-1920,Griechische geschichte(1893), дел 1, глава 11,параграф 7 )
Абе нешто овде не штима и тоа е.
Ако CRЕАCUS на Видсит го преведеме од латински добиваме интересни работи. Не постои Creacus ама има Creatus.Измислено.Јеах :) 
Некои Викаат дека кај Видсит нити Цезар е Цезар нити Краекус се Грци ама нејсе.Сосема е доволен харемот и Власите во божем 7-ми век.

No comments:

Post a Comment