Search This Blog

Wednesday, June 20, 2012

Песна за Тито ама не Броз

Тито или Титус Дугович е легендарен војник на Јанош Хуњади.
Другарот Тито го избрал својот псевдоним според овој лик уште кога КПЈ била во илегала.

Песна за Тито


No comments:

Post a Comment