Search This Blog

Friday, June 29, 2012

Разно


Јустинијан се родил во Илирик (грчко?! Име за северозападен Балкан, ИЛ-ЕЛ-бог , ЕЛАДА= ИЛИРИКА).Јустинијан всушност „Истинијан„ со мала промена на читањето на првите букви,веројатно додадено (у) а всушност латинскотo В=V се читало како в и како у, како ти одговара.Значи всушност „Вистинијан„.Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus Augustus .Флавиус-е всушност Плавиус (светлокос,со жолта коса) Петрус-Камен,Саватиус-Сабатиус-Саботар, Вистинијан Август(Величествен).


Од натписот се чита:И -ФИ- ПЕТР -САББАТ -ИВСТИНИАН -ВИ со цртичка од горе(значи читај како број (ВИ=6)

+MVNERAPAR VA QVIDEMPRE TIO SEDHONO RIB AI(L)MA-+Кој нормален може да поверува дека Петар Савов можел да зборува само „латински„? Јазик мртов веќе 200-300 години?Простиот војник, дивиот Словен- Вистинијан знаел само „латински„ ? Да,ако „латинскиот„ е дијалект на „словенскиот„,никако поинаку.

И за кого Вистинијан го издал Digesta(50 книги прочистени „антички закони„ за кои на 100 искусни правници би им требало 80 години да ги средат правните кодекси на 39 „антички автори„,се разбира,Вистинијан не се женирал -го направил тоа за 3 години.Единствениот „кодекс„ на овие закони е Литера Флорентина,кој „наеднаш„ се појавил наводно во 11-12 век,јас би рекол и подоцна )  на латински ?За своите диви сонародници?На мртов јазик?Со каква цел некој пишува закони на мртов јазик?За да не ги почитуваат оние за кои се наменети?Официјалната историја тврди дека Готите го прифатиле „латинскиот„ јазик. Како може див милионски народ да се научи да зборува на мртов јазик?Во школо?А кој им предавал? Античките римјани?Официјалната историја признава дека многу словенски народи ја ползуваат латиницата како свое писмо-тоа е факт. Но разликата меѓу официјалното појавување на Словените во Европа и крајот на „италијанскиот Рим„ е 200-300 односно 500-700 години.За да се надмине овој јаз измислен е Лацио-Латини,народ на кој официјалната историја не се ни осмелила да му создаде историја .Тоа е народ со комплетно митско потекло.Енеј дошол од Троја во 12 век ПНЕ ....бла бла бла.Читај за Латинус.

Кобожем во „антички „ Константинопол постоеле трки со кочии во кои биле впрегнати по 4 коњи-популарната квадрига (денес и пред нашето собрание,ох леле бре,кочија во тоа време не можело да има зашто во „антиката „не знаеле за тркало а камо ли за кола ).Најпопуларни „тимови„ на тркачи биле :Зелените (Прасини),Црвените(Русати),Белите (Алби или Албати),Сините (Венета ,Венети,Цoруле-Царле -coeruleus).
Наводно боите биле според 4те годишни времиња(Колку биле романтични ,бре)

Случајно да не биле тимовите поделени по племиња ?Особено се мразеле „Сините„ Венети(Словени?Царини,Цареви? ) со Зелените, Прасини (Рашани?ПРС-Персијанци-Турци?Во турско христијаните не смееле да носат зелено).Русати – Руси?, Алби-Албанци,хих?Готи нема?Па ова нели биле божем и првите „политички„ партии во Константинопол. Партии според годишните времиња направиле дури и граѓанска војна?Може(нот).


Зелените биле божем приврзаници на бившиот император Анастасиј (по потекло од Драч-Илир) а Венетите на ортодоксниот во верата Вистинијан (нели е очигледно).Во времето на „законодавецот„Вистинијан,-Сините носеле варварска облека ( широки одори со тесни ракави,многу ренесансно), имале долги коси како Хуните и ги малтретирале Зелените кај ќе стигнат.Силувале,пљачкале,убивале.Вистинијан им велел на  Зелените вака.„Ќутете бре вие „Евреи,Самаританци,Манихејци„?„Што не кажал просто -Турци ем неверници?


Во времето на Кирил и Методиј главната борба била меѓу латинскиот и грчкиот.Императорот Михаил трети латинскиот го нарекол „варварски и скитски (готски) ? јазик„ во писмото до папата Никола (858-867)-„ а папата му пишал да се откаже од името „Римски император„ и да ја исфрли службата на „латински„ јазик од Константинопол. Затоа па немало проблем за Кирил и Методиј да дојдат на гости кај папата Никола и да проповедаат на „славјански„.
(На чудата крај им нема)
Ватикан го сочувал само одговорот на папата кон Михаил.А значи „латинскиот„ бил „варварски,скитски-готски„ јазик?А каков им бил мајчиниот јазик на Готите?Онаков „латински„ како „латинскиот„ на Јустинијан?Да не е тој јазик „славјански„ ?


Исидор од Севиља,Хроника

115. Justinian 527-565 ruled for thirty-nine years. Receiving the heresy of the Acephali, he compelled every bishop in his kingdom to condemn the three chapters of the Council of Chalcedon. In Alexandria, the Theodosian and Gaianan heresies appeared. In Spain the Roman "miles" was invaded by the tyrant Athanagild. The patricius Belisarius triumphed wonderfully over the Persians. From there he was sent by Justinian to Africa and destroyed the people of the Vandals. Also in Italy, Totila, king of the Ostrogoths, was overcome by Narses, the Roman patricius. At the same time, the body of St. Anthony the monk, discovered by divine revelation, was taken to Alexandria and buried in the church of St. John the Baptist.
116. Justin 565-578 the younger ruled for eleven years. He destroyed those who had spoken out against the Synod of Chalcedon and ordered the effigy of the 150 fathers to be burned by the people in the time of sacrifice. The Armenians first received the faith of Christ at that time. The Gepids were extinguished by the Lombards. At the same time Martin, bishop of Braga in Galicia, was regarded as illustrious in prudence and the teaching of the Catholic faith. The patricius Narses, after he had overcome King Totila of the Goths in Italy in the time of the Augustus Justinian, was frightened by the threats of the empress Sophia, wife of Justin, and so invited the Lombards from Pannonia and introduced them into Italy. At that time Leovigild, king of the Goths, brought back, under the power of his kingdom, certain regions of Spain that were rebelling against him.
117. Tiberius 574-582. ruled for seven years. The Lombards, expelled by the Romans, entered Italy. The Goths were divided into two by Hermenegild, son of King Leovigild, and they were devastated with mutual slaughter.
118. Maurice 582 -602. ruled for twenty-one years. The Suevi, held by King Leovigild, were subjected by the Goths. The Goths were also converted to the Catholic faith, having been summoned by that most religious prince, Reccared. The Avars, fighting against the Romans, were defeated more by gold than by iron. Thrace was seized by the Huns. At this time, Leander excelled in the teaching of the faith and the sciences for the conversion of the Gothic people in Spain.
119. Phocas  602 -610 ruled for eight years. Made emperor as the result of a military revolt, he killed the emperor Maurice and many of the nobles. In his time the Prasini and the Veneti waged civil war throughout the east and Egypt and prostrated themselves with mutual slaughter. In addition, very grave battles were fought against the republic of the Persians, in which the Romans were forcefully beaten and lost many provinces up to the Euphrates River as well as, they say, Jerusalem.
120. Heraclius 610 -641 has completed five years of his imperial rule. At the beginning, the Slavs took Greece from the Romans; the Persians took Syria, Egypt, and many provinces. Also in Spain, Sisebut, king of the Goths, took certain cities from the same Roman "militia" and converted the Jews subject to his kingdom to the faith of Christ.
121. 5,814 years have passed from the beginning of the world to the present era 654 [616 AD], that is, to the fifth year of the imperium of Heraclius and the fourth of the most glorious prince Sisebut.
122. The time remaining for the world cannot be ascertained by human investigation. Our Lord Jesus Christ forestalled every question about this matter when he said: "It is not for you to know times or the moment which the Father has fixed by his own authority." And elsewhere: "But of that day," he said, "and that hour no one knows, not even the angels of heaven, but the Father only." Each one, then, should think about his own passing, as holy scripture says: "In all works, be mindful of the most recent." When, therefore, any one passes away that moment is the end of his world.

 Очигледен пример дека историјата е копирана и продолжувана наназад.Римскиот Император Јулијан 4 век НЕ и Јулиј Цезар.Сијамски близнаци поделени на пола.Обајцата војувале во Галија ,обајцата имале другар -соборец Салуст(иус).„Преведувачите„ на историјата во француските и италијанските манастири го испратиле Јулијан да војува на Североистокот на Франција.Кога се ослободил императорскиот трон Јулијан измарширал со армијата во Константинопол(?!) на 2500 км ( авионска линија- по земја околу 3000) .По планини Алпи,Балкани и реки: Дунав,Рајна.Теоретски по авионска линија Јулијан да прошол по 25 км на ден тоа се 100 дена.Имено,со цела армија а не сам на коњ па да јури 100 км на саат.Без армија нема да те познаат дека ти си тој што треба да седне на тронот.Значи сите претенденти на престолот го чекале Јулијана 3-6 месеци да дојде од Франција?Да не војувал Јулијан во Галатија а не во Галија ?Галатија е провинција во Мала Азија.Ви текнува на скулптурата „Ранетиот Галат„?(Galata Morente)Насекаде пишува дека тоа вил „Ранетиот Гал„.А што е вистината?Луѓето не прават разлика.А меѓу Галите и Галатите има божем 2500 километри-авионски.Од каде таква небрежност или глупост?Или се е намерно?

 Јулијан од официјалната западна историја е наречен Отстапник а тој го поддржувал едиктот на Константин за рамноправност на религиите (но не им давал на Христијаните да кршат скулптури и да убиваат свештеници-пагани).
Официјалната историја не се осмелила да му смисли детство и младост на Јулиј Цезар а на Јулијан му е одземена зрелоста.Поделено пола-пола?
И во Библијата се опишани некои Галати.Пред нивни очи Исус бил распнат на крст.Војна со Галатите во 4 век НЕ?Значи римската империја не владеела со цел познат свет,дури ни со Мала Азија не владеела целосно?А постоела ли „римска империја„ воопшто?

Мотивот е создавање голема европска античка историја.Древност.На смешен начин за нас- денешните луѓе.Од каде боеви слонови во Северна Африка?Од Африка и Индија.Но проблемот е што африканските слонови тешко се тренираат за борба.На гравурите за походот на Ханибал кон Рим има слонови со мали ушиња.Тоа се индиски слонови.Како ги доставиле до Картагина?Би умреле по пат низ пустина.Најмногу слонови употребувала Персија.Грците немале слонови,Египќаните немале а Картагињаните имале?Ханибал го напаѓа Рим а главната борба е во Иберија (Шпанија).Ако италијанскиот Рим всушност е Константинопол веќе е полесно.Борбите се водат во Иверија ,походот на Ханибал е околу Црно Море(како Дариј) за стратешки важниот премин преку Кавказ.Откако не го завзел Рим Ханибал божем оди на Југ на Италија и еден од градовите кои ги минал е Помпеи.Град Помпеи имало и на сред Мизија (исто половината пропаднал заедно со жителите) а и во Пафлагонија.Уништувањето на Помпеи-за кој град всушност станувало збор?А на кое место Ханибал преминал од Африка во Европа?И како?На едно место пишува дека немал флота, на друго имал 60 кораби, 5- палубни . Корабите во 3-4 век собирале максимум 80 луѓе.50 х 80 = 4000, 80 х 80 = 6400 луѓе.А во 2 век ПНЕ? Римските триреми наводно собирале до 200 луѓе а Ханибал имал 58 слонови.како ги кажиле како ги превезле со брод на 5 палуби.ЧУдо.Брод со 5 палуби 5Х3=15 -20 м висок?Кој веслал од најгорната палуба?Во битката кај Кана не се спомнати слонови.Им заостанале по пат?Ај да речеме слоновите ги преминале Алпите.А Пиринеите(должина 450 км ,висина 3404 м)?Ги скокнале?


Хамил-кар,Хани-бал .Завршетокот на името често се среќава кај персиските цареви.И по поразот Ханибал бега во Персија.Мајка му ја бара таму?


„Дионисиј Халикарнаски„ тврди дека во 500 г ПНЕ двата брата Тарквинии направиле заговор против Рим и за награда добиле 20000 драхми сребро.Како тоа?Римјаните имале персиска валута?Имало надворешна трговија и девизен пазар?Од каде им персиска валута?Што извезувал Рим во Персија во 6 век ПНЕ?Златните драхми се чеканеле во Персија,сребрените ги чеканеле сатрапите во своите сатрапии.Божем во 519-512 г ПНЕ персиецот Дариј ја освоил Тракија и Македонија,во 499-494 имало востание против Персијците во Јонија,Милет,Атина,Еритреја.Значи заговорот да не бил во Константинопол а не во италијанскиот Рим?


Тарквин ТРКВН-ТУРКВЕН?


Lucius Tarquinius Priscus Tarquin I -(етрускин )петти крал на Рим 616-579 ПНЕ.Дошол во Рим со кочија (леле бре) орел му ја грабнал капата па му ја вратил на глава.LivyAb urbe condita 

Словените се појавиле наеднаш на огромна територија:Панонија,Моравија,Дакија,цел Балкан,Тракија Мизија,Македонија,Тесалија,Ахаја,Епир,Константинопол,Илирик,јужниот брег на Јонско море,Киклади,дел од Азија,со еден збор- огромна територија.
Нема ни збор дека „Словените„ воделе војна за освојување на овие територии,со исклучок на ретки судири каде биле сојузници на главните актери:Умните исполичари,пардон историчари, смислиле „мирно доселување на празен простор„(античките изумреле).

Западните историчари си ја завршиле задачата,на западните народи им создале древна историја.на „Словените„ заборавиле,Грците-Ромеи ги преправиле во „Византијци„ за да ги одделат од „древната„ историја.Но не можело никако да се дојде до современата слика ако не им се дозволело на „Словените„ да „дојдат некако„ во 6-7 век.


Словените  меѓудругото се и  „античките„ Латини и Готи.

Од беседата на Св.Јован Златоуст(347-407)откако Готите прочитале на својот јазик

Каде е учењето на Платона, Питагора, и старите во Атина? Изгасна. Каде се рибарите и градителите на шатори? Не само во Јудеја, дури и на туѓи јазици, како што слушнавте денес, тоа сјае посветло од сонцето: Скитите, Тракијците, Савроматите, Маврите, Индијците, па дури и населените во најекстремните граници на вселената - сите филозофираат, преточувајќи ги на нивниот мајчин јазик истите искази, и тоа дури и во сон не беше предвидено од брадосаните Елини, за кои нивните придружници важно ги туркаа настрана пресретнатнатите , со зачудувачки кадрици на главата слични на лав а не на човек.
На кој тоа јазик на Скитите,Траките,Савроматите ,Маврите и Индијците словото „сјае посветло од сонцето„?Абе до Кирил и Методиј има уште 5 века.

Маврите тогаш не биле муслимани,неееее,биле муслимани од 8 век натаму а дотогаш биле христијани како Тертулијан и Свети Августин на кои мајчин јазик им бил „чистиот латински„.За Индијците ќе си ќутам.Мудро.


No comments:

Post a Comment