Search This Blog

Monday, December 12, 2011

Карта на светот 1480Македонија е на средина на десната долна четвртина .Спроти Грција.Веднаш до Полска.И Венеција.


No comments:

Post a Comment