Search This Blog

Wednesday, December 7, 2011

Мавро Орбин( Mavro Orbini, Mauro Orbin, or Mauro Orbini)

Мавро Орбин(also Mavro Orbini, Mauro Orbin, or Mauro Orbini) (mid-16th century – 1614)

Кралството на Словените (руски)Англичаните се зафркаваат на "Кромид" (ЧИТАЈ ТУКА) дека десетина научници ја измислиле "класична грција" во седумдесеттите.Тоа не е смешно туку  знак дека им гори под нозе ,сега кога знаењето не може да се сокрие по библиотеките во Оксфорд и Кембриџ  а Русите се незадоволни што грците имаат 7000 години цивилизација а тие само 300 ,па   поставуваат непријатни прашања.Некој сепак морало да ја "измисли" антиката и класиката бидејќи до 15-16 век никој немал поим дека антиката е златна кокошка од која зависи напредокот на цивилизацијата.

На пример мене ме итересира каде се вденале старите руски летописи во кои Орбин го прочитал следното бидејќи нема од нив ни трага ни глас.

Maked1

Makedo2

"Јеремија Русјанин (Русин), добар историчар, во летописите Московски пишува јасно  дека Русите, и старите Македонци, имале еден ист јазик.Под водство на Филип, својот цар,ги принудиле прегордите грчки градови да ги слушаат нивните закони,и тој  ја покорил цела Грција  која до тогаш била слободна, па ја изедначил својата слава со онаа на  најславните Цареви.".

Имајте на ум дека делото на Орбин кобожем не е роман.Сите извори кои тој ги наведува (кои се несомнено бројни ) и денес се основа на историографијата каква што ја познаваме.Кој не верува ,нека ја прочита книгата и нека спореди со мојата "библиотека".Орбин користел и автори чии дела не се сочувани,случајно или намерно.

Makedo3

No comments:

Post a Comment