Search This Blog

Thursday, December 8, 2011

Николај Морозов(Николай Александрович Морозов)-"Христос", Петроград; 1924Читај онлајн ТУКА

Овде би била неопходна за нашата работа "црковната историја" на Сократ Схоластик, која го опфаќа периодот од Константин I до Теодосиј Помладиот (односно, околу 325-425 н.е.). Издавачите ја  "откриле"  само во латински ракопис, на почетокот на XVI век, а потоа, триесет години подоцна, новите издавачи го "откриле" и грчкиот оригинал.Што се случило со двете книги во период од  1200 години, и дали постоела оваа  книга, никој не може да каже ништо. Дури и во оние ретки случаи каде што, по печатењето, на силната побарувачка на љубителите на антиката се појавило лице кое понудило некој таков ракопис, наводно зачуван од неговите предци од памтивек, можеме да кажеме дека "побарувачката секогаш носела понуда" Ние дури и не знаеме  што се случило со ракописот од денот на објавувањето. Зошто не се  најде издавач кој ќе  се обиде да го задржи овој скапоцен камен, па  дури и тогаш собирале антиквитети?

Истото се случува  и со другите основни извори на античката историја, речиси со сите.


No comments:

Post a Comment