Search This Blog

Thursday, December 8, 2011

Најџел Кенеди

Биографија

На некои луѓе вол да им даеш да тераат -ќе го изгубат,не па да соберат интелектуални плодови.Енџој.

No comments:

Post a Comment